Til toppen
Varenr.: 100849 | Cinderella

Cinderella Urinal

Reduser energiforbruket på Cinderella med 80% og femdoble kapasiteten ved hjelp av denne urinalen

Fraktalternativer

Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning KUN til vannlating som egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoaletter og gir nærmest ubegrenset kapastitet. Benyttes i kombinasjon med Cinderella Comfort eller Cinderella Freedom og reduserer strøm/gassforbruket med inntil 80%

Urinalet plasseres gjerne ved siden av hovedtoalettet

Urinen ledes ut til egnet mottak som sandfilter eller samletank, helt uten vann og 100% luktfritt. Cinderella URINAL plasseres på ønsket sted, og urinen ledes ut til mottak via et 50mm avløpsrør (følger ikke med) via vegg eller gulv.

Urin en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen. Væsken inneholder imidlertid nitrogen, som er en gjødning. Derfor er det ønskelig med visse minimumsavstander til elver, innsjøer og drikkevannskilder. Vi har standardiserte små grøftekonstruksjoner i vårt program til dette formålet.

Cinderella Urinal er utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske, og er derfor alltid frostsikker. Vedlikehold av luktsperren er skylling i vann en til to ganger i året.
Cinderella Urinal er kun et toalett for urinering, og kan brukes av begge kjønn. Ved bruk kan det om nødvendig sprayes på litt vann i toalettet om det skulle henge igjen urinrester etter toalettbesøket for å hindre lukt. Toalettet rengjøres som et vanlig toalett, men det anbefales ikke å bruke kjemikaler, kun vann eller grønnsåpevann som er biologisk. Gjentas ved behov. Toalettet inneholder ingen væsker og er til enhver tid frostsikker

Base for alle Hyttetorget sine produkter
Bredde 34 cm
Dybde 50 cm
Høyde 46 cm
Vekt 8 kg
Farge hvit

Separett avløpsrens - 5 pack

Separat avløpsbehandling er en biologisk tablett som plasseres i urinskålen på det urinseparerende toalettet, den brytes sakte ned og enzymene holder urinutløpet fri for avleiringer som over tid risikerer å stoppe strømmen.
11180100

Urinova hygienevæske 0,5ltr

Holder toaletter og urinaler frostsikre og hygieniske
6110017

Infiltrasjonspakke under jord

Renseløsning for urinaler og urinseparerende toaletter
6110014

Compact overjordsfilter

Kan benyttes der hvor infiltrasjon i stedlige masser ikke er mulig.
p-100062

Flexibend

Fleksibelt bend som forenkler monteringen av avløpet fra UriNova modellene. Kan bendes i ønsket vinkel mellom 0 - 90 grader. Ø50mm muffe i begge ender.
2211454
Kampanje

Cinderella Freedom (gass) forbrenningstoalett

Cinderella Freedom forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde ved hjelp av propangass og litt strøm fra et batteri (solcelleanlegg).
1110502
Kampanje

Cinderella Comfort forbrenningstoalett

Cinderella Comfort er et forbrenningstoalett for hytter som hever standarden ytterligere. Henter luft utenifra og sikrer et godt og lunt inneklima.
1110504

Campa Potti Qube XG

Et portabelt oppsamlingstoalett utstyrt med ferskvannstank.
5001203