Til toppen

Gråvannsrenseanlegg

Sorter Navn (a > å)

Compact overjordsfilter dobbel

Leveres med 500 liter filtralite rensemedium som gir god renseeffekt (10 x 50 ltr)
5189560

Compact overjordsfilter enkel

Leveres med 250 liter filtralite rensemedium (5 x 50 liter)
6110024

Infiltrasjonspakke under jord

Renseløsning for urinaler og urinseparerende toaletter
6110014

Komplett Dryppslange Vera Compact F1

Komplett dryppslangesett til Vera Compact F1 gråvannsanlegg
1801000

Komplett filtermasse Vera Compact F1

Komplett filtermasse til Vera Compact F1
61893101

Slamavskiller 1200 liter

For gråvann: Plasseringsvennlig to-kamret 1200L slamavskiller med god renseeffekt
23012000

Slamavskiller 2200L

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt
23021200

Slamavskiller 3200 liter

Robust, lavbygd slamavskiller med stor slamlagringskapasitet utstyrt med 3 kamre (4 kamre med pumpebrønn)
23021201

Slamavskiller 4200 liter

Robust og stor slamavskiller med 3 kamre + pumpebrønnkammer
23021202

Slamfilter med pumpe med varmekabel

Krever ikke fall til infiltrasjonsgrøft - egnet for vinterbruk
5189550

Slamfilter med pumpe uten varmekabel

Krever ikke fall til infiltrasjonsgrøft - har ikke varmekabel og dermet best egnet for sommerbruk
5189551

Slamfilter uten pumpe med varmekabel

Håndterer gråvann fra hytte - ingen slamsugebil - liten beholder - krever infiltrasjonsgrøft
5189556