Til toppen

Gråvannsrenseanlegg

Sorter Navn (a > å)

Compact overjordsfilter dobbel

Leveres med 500 liter filtralite rensemedium som gir god renseeffekt (10 x 50 ltr)
5189560

Compact overjordsfilter enkel

Leveres med 250 liter filtralite rensemedium (5 x 50 liter)
6110024

Infiltrasjonspakke under jord

Renseløsning for urinaler og urinseparerende toaletter
6110014

Slamavskiller 1200 liter

For gråvann: Plasseringsvennlig to-kamret 1200L slamavskiller med god renseeffekt
23012000

Slamavskiller 2200L

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt
23021200

Slamavskiller 3200 liter

Robust, lavbygd slamavskiller med stor slamlagringskapasitet utstyrt med 3 kamre (4 kamre med pumpebrønn)
23021201

Slamavskiller 4200 liter

Robust og stor slamavskiller med 3 kamre + pumpebrønnkammer
23021202

Slamfilter med pumpe med varmekabel

Krever ikke fall til infiltrasjonsgrøft - egnet for vinterbruk
5189550

Slamfilter med pumpe uten varmekabel

Krever ikke fall til infiltrasjonsgrøft - har ikke varmekabel og dermet best egnet for sommerbruk
5189551

Slamfilter uten pumpe med varmekabel

Håndterer gråvann fra hytte - ingen slamsugebil - liten beholder - krever infiltrasjonsgrøft
5189556

Slamfilter uten pumpe uten varmekabel

Har ikke pumpe og krever derfor fall til infiltrasjonsgrøft - har ikke varmekabel og dermet best egnet for sommerbruk
5189555