Til toppen

Bruk og vedlikehold av Cinderella forbrenningstoalett

Et forbrenningstoalett er enkelt å bruke, og med litt enkel veiledning i starten klarer både barn og førstegangsbrukere å benytte Cinderellaen selv. Her gir vi deg også gode tips og råd om vedlikehold av ditt forbrenningstoalett.

Enkelt og trygt

Å bruke en Cinderella er enkelt og trygt for både store og små. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør.

Les mer om forbrenningstoaletter her

 

Magnus på 10 år forteller om Cinderella

– Denne doen er kjempelett å bruke! Man løfter opp lokk og sete, og så tar man en pose og legger i skålen. Så legger man ned setet og så kan man gå på do. Når man er ferdig, legger man ned lokket og så trykker man på denne knappen, forklarer Magnus ivrig.

Les mer om Magnus og familien Jørstads erfaring med Cinderella her

Slik bruker du Cinderella - trinn for trinn

  1. Åpne lokk og setet
  2. Plasser en pose i skålen
  3. Legg ned setet
  4. Bruk toalettet som vanlig
  5. Lukk lokket
  6. Trykk på startknappen

 

Print ut og heng opp en enkel instruksjon til hyttas gjester

En video er flott, men mange syns det er praktisk å ha en lettfattelig instruksjon hengende i nærheten av Cinderella toalettet. Vi har laget en A4 plakat som du selv kan printe ut og henge opp nær Cinderella din - til glede for nye gjester og førstegangsbrukere. 

Last ned A4 plakaten her

Vedlikehold

Vi har laget en video, som på en enkel og forståelig måte tar for seg anbefalt vedlikehold av våre forbrenningstoaletter.

Rengjøring av askeskuffen

Frekvens: ved hver tømming

Tøm innsatsen ofte, gjerne minst en gang pr. uke. Ikke vent helt til tømmevarselet. Da får toalettet det bedre og delene varer lenger. Tøm askeskuffens innhold i husholdningsavfallet. Hvis det sitter igjen rester i innsatsen fyll den med varmt vann og la stå i 15-30 minutter (noen ganger lenger). Rester av salt og kalk vil normalt løse seg opp. Bruk en vaskebørste til å vaske bort eventuelle rester. NB! Det må IKKE benyttes metallgjenstander for å få løs aske, salt- og kalkrester. En del kunder foretrekker å ha en ekstra askeinnsats stående, slik at toalettet alltid er klart til bruk.

Damprengjøring av katalysator

Frekvens: ved hver tømming

Forsikre deg om at toalettet er kaldt, og at askebeholderen er tømt og rengjort (se over). Ta av frontdekselet og ta ut askebeholderen. Hell cirka én liter rent vann i toalettinnsatsen. Sett inn askebeholderen forsiktig uten å søle vann og sett frontdekselet på plass. Trykk på «startknappen» for å starte en forbrenningssyklus. Vannet begynner å koke, og dampen vasker bort eventuelt rusk i katalysatoren. Denne systemrengjøringen tar normalt 60 til 80 minutter.

 

Rengjøring av toalettets avtrekkskobling

Frekvens: senest etter 500 gangers bruk

Toalettet må kobles fra avtrekksrøret (og innluftsrøret, gjelder Cinderella Jubilee, Cinderella Premium og Cinderella Comfort) og strøm-/gasskilden. Rengjør avtrekkskoblingen med en fleksibel børste. Det er viktig å rengjøre både utløpsrøret og venturirøret helt tilbake til viftebladene for å få tilstrekkelig luftstrøm. Ta ut askebeholderen og fjern eventuelt rusk i beholderen. Bruk en støvsuger til å suge ut gjenværende rusk fra utløpsrøret og katalysatoren.

 

Se vårt vedlikeholdkit her

 

Skylling av katalysatoren med varmt vann 

Frekvens: 1 gang i året (hyppigere hvis toalettet benyttes i helårsbolig)

Plasser toalettet et sted der det er greit å søle vann, for eksempel i et rom med egnet avløp, ute eller i et badekar. Bruk den spesialkonstruerte Cinderella-trakten (som finnes i vårt vedlikeholdskit) eller en trakt som passer i utløpsrøret. Vipp toalettet litt fremover og hell to til tre liter varmt vann gjennom utløpsrøret og katalysatoren. Hvis du har mulighet, vil det forenkle jobben å benytte en dusjslange. Skru av dusjhodet og før slangen ned i utløpsrøret og sett på varmtvannet. Vannet som renner ut skal være rent ved slutten av skylleprosessen. Bruk om nødvendig mer vann for å rengjøre systemet ordentlig. Koble toalettet til avtrekksrøret og strøm-/gassforsyningen igjen. Start en forbrenning for å tørke opp toalettet.

 

VIKTIG! Det må ikke komme vann andre steder enn i utløpsrøret når du skyller.

Rengjøring av pipe og utluftingsrør

Frekvens: 1 gang i året (hyppigere hvis toalettet benyttes i helårsbolig)

Toalettet kobles fra avtrekksrøret og strøm-/gasskilden. Demonter pipehatten. Slipp loddet med feiebust forsiktig ned i det vertikale utluftingsrøret. Dra loddet langsomt opp og ned i røret for å få løs aske og rusk. NB! Vær forsiktig når du feier så du unngår å få aske og rusk utover gulvet. Beskytt gjerne gulvet under det horisontale røret med litt avispapir/et gammelt håndkle. Partikler av aske og annet rusk vil samle seg i bendet og/eller det horisontale røret. Bruk en børste og/eller støvsuger til å fjerne dette. Monter pipehatten igjen. Koble toalettet til avtrekksrøret og strøm/gass.

 


Aktuelle produkter