Til toppen

vannrensing

Vannet på hytta er renere enn du tror

NB! Artikkelen er oppdatert - les mer om vannrensing her 

Folk har gjerne en forventning om at hyttevannet er mer forurenset enn vannet hjemme i springen. Vannet på hytta hentes ofte i nærheten av hytteveggen, mens vannet hjemme gjerne blir blir transportert i lange strekk gjennom tvilsomme ledningsnett 

Dette forteller produktansvarlig i Hyttetorget, Fredrik K. Johansen. Kvaliteten på hyttevannet er jevnt over veldig god den, ihvertfall sammenlignet med det mange har i springen hjemme forklarer han. Ledningsnettet i Norge har på enkelte steder mer enn 70% lekkasjer og trekker til seg forurensing fra grøftene rundt rørene. Slike problemer opplever man sjelden på hytta. 

Hovedregelen er; ser vannet bra ut, og ikke lukter eller smaker vondt så er det som regel bra. Rensing koster penger og krever vedlikehold og derfor er det ikke sikkert at du trenger å rense alt vannet som brukes i hytta. Basert på vannkvaliteten, farge og eventuell lukt bør man derfor lage seg en plan på hvordan vannkvalitet på hytta skal sikres. Ekesmpelvis bør man ha ett eget tappepunkt på kjøkkenet hvor vannet renses til drikkevannskvalitet. I resten av hytta kan vannet renses til en kvalitet som er akseptabel for dusj og vask. På denne måten kommer man langt rimeligere fra det.

En av de vanligste metoden er å filtrere vannet gjennom en membran. Det kan gjøres i ett eller flere trinn. Først filtreres de groveste partiklene, deretter går vannet gjennom flere trinn med finere og finere filtere helt til man har oppnådd den kvaliteten man ønsker. 

Det finnes flere membranløsninger som fjerner og dreper bakterier og parasitter og disse er som regel både billigere og mer effektive enn både UV og Omvendt osmose systemer. Er det mye humus i vannet er det viktig at filterstavene byttes/spyles etter behov. Det er vanlig at filterhus kan utstyres med forskjellige filterpatroner, avhengig av råvannskvalitet og hvilken renseeffekt/kapasitet man ønsker å oppnå. Hvis det ikke har vært tappet vann over lengre tid, bør filterne "flushes" eller byttes. Patronfilter løsninger monteres vanligvis under kjøkkenbenken.

 

Reduksjon av jern- og manganinnholdet

Høyt jern- og manganinnhold forekommer først og fremst i grunnvann med lavt oksygeninnhold og i vann fra dypvannsinntak i humusholdige eller næringsrike innsjøer. Når vannet brukes, vil jernet oksideres og felles ut som brunt slam. Ved lufttilførsel f.eks. i brønnpumpe blir jern felt ut i ledningsnettet. Dersom vannet står i ro over lengre tid i vannreservoar eller ledningsnett, oksideres også mangan og man får svarte utfellinger. Det finnes ulike anlegg for enkelthusholdninger og hytter på markedet beregnet på å redusere innholdet av jern og mangan. En svært enkel og effektiv løsning er et å benytte et filtermedium som absorberer alt jernet og manganet i vannet. Her tømmes (tilbakespyles) alt opptaket av jern og mangan etter behov og forbruk. Les mer om denne løsningen her

 

Hydrogensulfid – Svovel – Aluskifer

Forekommer som regel i borrevann med mye skifer-holdig grunn. Dette er ikke helsefarlig men oppleves som en lukt av råtne egg eller svovel. Som regel fordamper lukten etter noen sekunder om man tapper vann i et glass og lignende, men likevel kan det være sjenerende og mange ønsker å få bort denne lukten. Eco Friendly drikkevannsfilter, Eco Solution vanninntaksfilter fjerner lukten, men veldig ofte er det også jern og mangan i vann med mye hydrogensulfid og da er det Eco FM filter som gjelder. Men er det kun aktuelt å rense til drikkevann er Eco Friendly løsningen å anbefale. Et gravitasjonsfilter vil også i de fleste tilfeller fjerne lukten.

 

Kalk

Først og fremst er kalk ødeleggende på alt av sanitærutstyr som varmtvanns beredere, vannkokere, dusjhoder rør etc. Innhold av kalk er ikke helsefarlig, men gir avleiringer og kan i mange tilfeller forsteine seg. Kalk kan også være vanskelig å vaske bort og trykkfall kan oppleves over tid. Det har nå blitt utviklet nye løsninger basert på teknologi som ikke krever vedlikehold, service eller oppfølgning. Les mer om vårt kalkfilter her

 

Hvem kan foreta vannanalyse?

Dersom du ønsker å teste bakterieinnholdet i vannet ditt finnes det flere aktører på markedet som kan hjelpe til med vannanalyse. Her er de tre største og mest seriøse aktørene på feltet:

 

Du kan lese mer om de ulike renseløsningene samt våre vannforsyningsløsninger på våre hjemmesider. Ønsker du å besøke en faghandler med ekspertise innen disse fagområdene anbefaler vi at du tar turen til et av våre hyttesentere.

Sorter Navn (a > å)

Drikkevannsfilter Eco-Friendly

Drikkevannfilter som kan monteres under kjøkkenbenken. Fjerner dårlig lukt, smak og farge på vannet samt bakterier og parasitter.
p-100176

Takvannfilter med veggfeste

For vanncisterner: Filter som fjerner partikler i regnvannet. Det rensede vannet er egnet som bruksvann
3232512