Til toppen

Off-grid på hytta

Stadig flere hytteeiere vurderer nå off-grid løsninger som et reellt alternativ til dyre strømregninger og økende vann- og renovasjonsavgifter. Miljøvennlig er det også.

"Off-grid" er et engelsk uttrykk for en livsstil hvor man er selvforsynt og uavhengig av offentlige tjenester. Off-grid filosofien har alltid vært et bærende prinsipp hos Hyttetorget innenfor alle våre fagområder; 

Strøm • Vann • Varme • Avløp

Med dagens strømpriser er det helt naturlig at spørsmålet om selvforsynt energi og alternative VVS løsninger dukker opp. Hva skal til for å sikre strøm nok til hytteforbruket ved hjelp av solcelle og batteriteknologi? Hvilke alternative varmekilder kan benyttes og hva med vann-/toalett og avløpsløsninger?

Eksempel på en miljøvennlig Off-grid hytte med god standard

Strømproduksjon på egen tomt

Ny teknologi har banet vei for løsninger som rett og slett ikke fantes for få år siden. Selv om norske hytter har hatt solcellepaneler på veggen i flere tiår, er det først de senere årene at teknologien har åpnet for et langt bredere bruksfelt knyttet til solstrøm. Spesielt innen batteriteknologi har det skjedd mye, og dette er viktig når man skal installere et Off grid-anlegg. Vi er ikke veldig bortskjemt med soltimer i Norge og spesielt om vinteren kan det gå litt tid mellom hver gang batteriene får påfyll av strøm fra panelene. En riktig dimensjonert batteribank av høy kvalitet er derfor kritisk dersom dette skal gå bra.

Store solcelleanlegg med tilhørende utstyr krever litt plass. Et alternativ er derfor å montere dette i en ekstern energibod som kan inneholde batteribank, teknisk utstyr, aggregat etc. En energibod er i praksis et lite bygg med skråtak tilpasset solcellepaneler med batterier og diverse utstyr plassert på innsiden. 

Det er god plass innvendig til plassering av batteribank, inverter, lader, regulator, sikringsbokser etc. I tillegg kan det plasseres et strømaggregat som kobles anleggets batterilader. Dette vil sikre nok strøm året rundt, uansett hvor høyt forbruket skulle være. 

Et godt alternativ er å montere solcellepaneler på taket dersom dette vender syd eller sydvest

Les mer om våre solcelleløsninger »

Off-grid vann- og avløpsløsninger

Man kan få rennende vann i krana uten sprenging, graving og en lange søkeprosesser. Det finnes både rimeligere og mer miljøvennlige alternativer tilgjengelig. Har man først skaffet seg elektrisitet ved hjelp av et solcelleanlegg så åpner det seg mange muligheter for økt komfort på hytta.

Man kan få rennende varmt og kaldt vann i krana også på hytter uten innlagt vann og tilknyttet avløp. 

Det finnes mange måter å skaffe seg vann på. Man kan pumpe det opp fra en nærliggende sjø/elv/brønn eller man kan samle opp regnvann og rense dette til ønsket kvalitet. Man benytter da gjerne et partikkelfilter for å fjerne smuss og mindre partikler før det ledes til cisterne. Skal vannet brukes til mer enn dusj og oppvask bør man vurdere behovet for en mer omfattende rensing av vannet. Les mer om drikkevannfilter »
 

Når vannet først er tilgjengelig er det ukomplisert å sikre god vannkomfort i hytta. Ved hjelp av et Vera Vannsystem sørger man for rennende varmt og kaldt vann i dusj, på kjøkken og i vask rundt om i hytta.

Les mer om Miljøvennlig vann- og avløpsløsninger

Off-grid toalettsystemer

Du kan få et luktfritt, hygienisk og brukervennlig toalett uavhengig av om hytta har innlagt strøm eller er knyttet til kommunalt avløpsnett. 

Svært mange norske hytter er ikke koblet til offentlig vann- og kloakknett, og er derfor avhengig av å benytte alternative toalettløsninger som enten er helt strømløse eller benytter seg av strømmen som er produsert av solcelleanlegget. Vi har laget en oversikt over de mest brukte toalettløsningene på norske hytter. 

Les mer om alternative toalettløsninger på hytta

Hva med varme?

Det er fullt mulig å få varme i hytta uten panelovner og varmekabler i gulvet. Bruk av ved, gass, parafin og dieselbaserte løsninger kan gi en effektiv og lun hyttevarme. Strømmen fra solcelleanlegget kan dessuten benyttes til å fjernstarte en varmeovn noen timer før ankomst - med en såkalt "Ring Hytta Varm" løsning. 

Illustrasjonen viser eksempel på et varmeapparat fra Webasto som er plassert på utsiden av hytta

Les mer om alternative varmekilder

Aktuelle produkter